?

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel registrací do webových stránek www.reality.cz nebo mobilních aplikací Reality.cz svobodně a vědomě uděluje společnosti Server Reality.CZ, s.r.o., se sídlem Praha 6, Tibetská 806/2, PSČ: 160 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce č. 109317, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovávala osobní údaje v rozsahu využívání služby MOJE REALITY (včetně identifikačních údajů jako osobní jméno a příjmení nebo kontaktních údajů jako adresa bydliště, telefon či e-mail apod.) a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se uživatel může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.