?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel aplikací Reality.cz výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (konkrétně osobního jména a příjmení, e-mailu a telefonního čísla) právnickou osobou Reality.cz katalog nemovitostí s.r.o., se sídlem na adrese Štěpánská 643/39, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce č. 109317 (dále jen „správce“), za účelem učinění dotazu uživatele na inzerenta realitní nabídky, a to po dobu trvání inzerce realitní nabídky inzerenta na serveru.

Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem a budou zpřístupněny smluvním partnerům správce, tj. příslušným inzerentům dotazovaných realitních nabídek.

Uživatel rovněž bere na vědomí, že tento jím udělený souhlas je dobrovolný a že má právo ho kdykoli odvolat.

Uživatel dále bere na vědomí, že má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. V neposlední řadě ví o tom, že má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, bude-li mít za to, že při zpracování jeho osobních údajů postupuje správce v rozporu s právními předpisy. Uživatel rovněž bere na vědomí, že má právo na kvalifikovanou informaci o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy a že správce je povinen takovou informaci poskytnout.