?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel registrací do webových stránek www.reality.cz nebo mobilních aplikací Reality.cz výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (konkrétně osobního jména a příjmení, titulu, e-mailu a telefonního čísla) právnickou osobou Reality.cz katalog nemovitostí s.r.o., se sídlem na adrese Štěpánská 643/39, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce č. 109317 (dále jen „správce“), za účelem správy jeho účtu na Reality.cz a využití všech služeb MOJE REALITY (včetně jednorázové inzerce), a to po dobu trvání jeho registrace. Osobní údaje budou krom uděleného souhlasu zpracovávány rovněž z důvodu oprávněného zájmu správce (např. zasílání newsletterů o funkcionalitách MOJE REALITY formou e-mailu) a nezbytnosti pro plnění smlouvy, resp. plnění zákonné povinnosti (zejména v případě zadání jednorázové inzerce).

Uživatel bere na vědomí, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem a mohou být zpřístupněny smluvním partnerům správce (např. inzerentům realitních nabídek).

Uživatel rovněž bere na vědomí, že tento jím udělený souhlas je dobrovolný a že má právo ho kdykoli odvolat.

Uživatel dále bere na vědomí, že má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. V neposlední řadě ví o tom, že má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, bude-li mít za to, že při zpracování jeho osobních údajů postupuje správce v rozporu s právními předpisy. Uživatel rovněž bere na vědomí, že má právo na kvalifikovanou informaci o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy a že správce je povinen takovou informaci poskytnout.