Přihlásit
Návštěvník: nepřihlášen
 

Informace

+ Vložit inzerát

Název kurzu: Výkon správy nemovitostí

Délka kurzu: 10 dní

Typ kurzu: rekvalifikační, s akreditací MŠMT ČR

Osvědčení: na základě docházky a ověření znalostí obdrží účastníci listinu "Certifikovaný správce nemovitostí"

Zahrnuje témata potřebná pro výkon profese správce nemovitostí:

 • Úvod do problematiky správy nemovitostí (vymezení pojmů, správa dle jednotlivých typů nemovitostí aj.)
 • Katastr nemovitostí (základní informace o katastru nemovitostí a vkladovém řízení, vlastnické vztahy k nemovitostem, nájemní vztahy)
 • Stavební minimum pro správce nemovitostí (stavba jako celek, konstrukce staveb, požadavky na užívání staveb)
 • Stavební právo (povolování staveb, kolaudace, užívání a změny v užívání staveb, opravy, modernizace, vestavby, přístavby)
 • Právní aspekty správy nemovitostí (vč. smluvních vztahů správce vers. majitel, nájemce vers. majitel)
 • Daně při správě nemovitostí
 • Specifika účetnictví při správě nemovitostí
 • Společenství vlastníků a správa nemovitostí
 • Rozúčtování energií jednotlivým uživatelům v objektu
 • Výtahy - provoz a údržba dle platných norem po vstupu ČR do EU
 • Požární ochrana a bezpečnost práce při správě nemovitostí (vč. povinností vlastníků a nájemců)
 • Facility management - úvod do problematiky
 • Správa nemovitostí a internet